Αρχική

30ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (ΠΔΠ)

Α’ Φάση

Ο υπολογιστής των Αντικυθήρων (astrolavos): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες

Β’ Φάση γυμνασίου

Τα κάλαντα (kalanta): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες

Β’ Φάση λυκείου

Η αγορά (agora): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες

Γ’ Φάση

Rafting (rafting): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες

Παιχνίδι με λίστα (listgame): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες

Ο Χρήστος και τα τούβλα (brickbreaker): εκφώνηση (pdf) | testcases | λύση | κώδικες